Pracujemy wg. autorskich programów edukacyjnych opracowanych przez naszych pedagogów i psychologa, w oparciu o najnowsze teorie psychologiczne i pedagogiczne – charakteryzujące się podmiotowym traktowaniem dziecka, jako osoby kompetentnej do samodzielnego rozwoju przy wykorzystaniu maksimum naturalnego potencjału.

Nasz program opiekuńczo-edukacyjny ma na celu dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, w poszanowaniu ich autonomii. Oparty jest min. o   Teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera, podstawy neuropedagogiki, komunikacji bez przemocy (NVC) oraz elementy Planu Daltońskiego.

Inspirują nas twórcy współczesnych nurtów pedagogicznych, wychowawczych i psychologicznych tacy jak Andre Stern, Sir Ken Robinson, Marshall Rosenberg oraz starsze aczkolwiek wciąż aktualne autorytety pedagogiczne:  Maria Montessori, Rudolf Steiner, Janusz Korczak i wielu innych. 

Podążając za wyżej wymienionymi, posiadamy i stosujemy podejście pełne zaufania i szacunku do dziecka jako w pełni autonomicznej i niezależnej istoty społecznej, otwartej na rozwój, do jego naturalnych skłonności do uczenia się. W trakcie całego roku szkolnego prowadzimy psychologiczno-pedagogiczną obserwację rozwoju każdego dziecka, na której podstawie służymy rodzicom pomocą i wsparciem w procesie wychowawczym, jednocześnie czuwając nad harmonijnym rozwojem dziecka i wczesnym identyfikowaniem problemów rozwojowych.