W celu zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obniżenia kosztów tej opieki dla rodziców, jesteśmy placówką dofinansowaną przez Urząd Miasta Opola oraz regularnie bierzemy udział w konkursach i projektach, zarówno ministerialnych jaki unijnych.

Dotacja z budżetu Miasta Opola

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola

Program „Maluch plus” 2019

W roku 2019 Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej udziela dotacji celowej w ramach Programu „Maluch +” 2019 w wysokości 100zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką z żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

Dofinansowanie WUP „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Informujemy, że od 01.02.2019 możliwa jest bezpłatna* opieka nad dziećmi do lat 3 w naszym żłobku – w ramach współpracy z WUP w Opolu, projekt. „Opolskie dla rodziców i dzieci II”
* rodzic pokrywa koszt wyżywienia
Celem projektu jest dofinansowanie 100% kosztów opieki (czesnego) nad dzieckiem do lat 3, w żłobku przez okres 12 miesięcy.
Informacji na temat projektu udziela biuro projektu WUP Opole pod tel.774416802
i na stronie http://wupopole.praca.gov.pl/opolskie-dla-rodzicow

 

 

Ponadto uczymy i szkolimy przyszłe opiekunki dziecięce, pielęgniarki i położne regularnie organizując praktyki zawodowe, we współpracy z Uniwersytetem Opolski , Wyższa Szkołą Medyczna w Opolu oraz Firmą ECEO szkolącą min. opiekunów żłobkowych i dziennych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dodaj komentarz