Archiwum

Statystyki

Ilość wizyt: 77519
Dzisiaj: 74

Newsletter

Projekty i dotacje

W celu zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obniżenia kosztów tej opieki dla rodziców, jesteśmy placówką dofinansowaną przez Urząd Miasta Opola oraz  regularnie bierzemy udział w konkursach i projektach, zarówno ministerialnych jaki unijnych.

Dofinansowanie z UM Opole

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2019

Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w realizacji programu „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Ponadto  uczymy i szkolimy przyszłe opiekunki dziecięce, pielęgniarki i położne regularnie organizując praktyki zawodowe, we współpracy z Uniwersytetem Opolski , Wyższa Szkołą Medyczna w Opolu oraz Firmą ECEO szkolącą min. opiekunów żłobkowych i dziennych.