W celu zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obniżenia kosztów tej opieki dla rodziców, jesteśmy placówką dofinansowaną przez Urząd Miasta Opola oraz regularnie bierzemy udział w konkursach i projektach, zarówno ministerialnych jaki unijnych.

Program „Polecam mój żłobek”

Program skierowany jest do rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do Żłobka Bajkowo oraz ich znajomych – rodziców nowych dzieci (kandydatów do żłobka).
Rodzice polecający naszą placówkę oraz nowi klienci otrzymują rabat w wysokości 100 zł miesięcznie, na okres od wrześnie 2022 do marca 2023.
Zapraszamy.

Dotacja z budżetu Miasta Opola

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola

 

Matka (O)polka – dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3″.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

– opiekują się dziećmi do lat 3 i przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,

– zamieszkują na obszarze województwa opolskiego
Więcej informacji i rekrutacja na stronie http://rodzicwpracy.pl/index.php/wojewodztwo-opolskie

Dofinansowanie WUP „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Informujemy, że w roku 2021 trwa kolejna edycja projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci „, w ramach którego możliwa jest bezpłatna* opieka nad dziećmi do lat 3 w naszym żłobku.
* rodzic pokrywa koszt wyżywienia
Celem projektu jest dofinansowanie 100% kosztów opieki (czesnego) nad dzieckiem do lat 3, w żłobku przez okres 12 miesięcy.
Informacji na temat projektu na stronie www.zlobki.wup.opole.pl

 

Ponadto uczymy i szkolimy przyszłe opiekunki dziecięce, pielęgniarki i położne regularnie organizując praktyki zawodowe, we współpracy z Uniwersytetem Opolski , Wyższa Szkołą Medyczna w Opolu oraz Firmą ECEO szkolącą min. opiekunów żłobkowych i dziennych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dodaj komentarz