Archiwum

Statystyki

Ilość wizyt: 41929
Dzisiaj: 21

Newsletter

11/04/2016

Wolne miejsca w żłobku – Starszaki

kolaż średniaczki

 

 

 

 

 

 

Ogłaszamy, że mamy wolne miejsca:
1 miejsce w gr. dzieci 2-2,5 letnich
6 miejsc w gr. dzieci 2,5-3 letnich

 

 

 

 

 

 

Wolne miejsca w żłobku – Maluszki

kolaż maluszki

 

 

 

 

 

 

Ogłaszamy, że mamy wolne miejsca:

1 miejsce w gr. dzieci 6-12 m-cy
2 miejsca w gr. dzieci 12-24 m-ce

24/03/2016

Wesołych Świąt

wielkanoc życzenia

Pisanki skradły słońcu kilka złotych promieni,
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni.
Niech nadchodzące święta wielkanocne
przyniosą pogodę ducha,
wiele szczęścia i radości…

Przerwa wakacyjna

wakacje_slonce_hamak_kapelusz_opalanie_204795Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/16 planowana jest

przerwa wakacyjna

w dniach 25-31.07.2016.

15/03/2016

Biuro nieczynne w dn. 15-18.03.2016 r.

Ze względów zdrowotnych biuro Żłobka będzie nieczynne do końca tygodnia.
Przepraszamy.

11/03/2016

Informacja o zmianie wysokości opłat za wyżywienie od 01.04.2016

informacja o wys. opłat za wyżywnienie

02/03/2016

ZEBRANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy rodziców na zebranie dotyczące nowego wzoru umowy,
opłat za żłobek i Programu „Maluch” 2016.

Organizujemy dwa terminy zebrania:
08.03.16 (wtorek) godz.16:00 dla grup I i II
09.03.16 (środa) godz. 16:00 dla grup III i IV

Zarządzenie Dyrektora w sprawie opłat za żłobek

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 Z DNIA 29.02.2016

Dyrektor Niepublicznego Żłobka pod nazwą „Bajkowo” z siedzibą w Opolu przy ul. H. Sienkiewicza 17 niniejszym zarządza, co następuje:

Od 01.01.2016 r. faktyczny koszt opieki nad dzieckiem (bez wyżywienia) wynosi 1325,50 zł.

Poza dotacją celową z Urzędu Miasta Opola przysługującą rodzicom spełniającym warunki Uchwały Rady Miasta- w wys. 650,00 zł, Dyrektor Żłobka ustanawia dodatkową ulgę pomniejszającą całkowity koszt opieki nad dzieckiem w kwocie 200,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, co daje kwotę 475,50 zł miesięcznie (plus wyżywienie).

Ulga obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.03.2016 r.
(Ulga funkcjonuje już od 01.01.2016 po to aby mogli Państwo mieć ceny zbliżone do żłobków publicznych w okresie pomiędzy „Maluchem” 2015 a „Maluchem” 2016. )

Urealnienie kosztów opieki nad dzieckiem a także zmiana zasad finansowania i zróżnicowanie źródeł dofinansowania wymaga dostosowania aktualnie obowiązujących umów, których nową wersję otrzymają Państwo w najbliższych dniach.

Zmiany w umowach i sposobie finansowania nie wpłyną znacząco na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest dotychczasowe terminowe oraz w pełnej wysokości regulowanie opłat (czesnego). W razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek opłaty lub uregulowania jej w niepełnej wysokości po ustanowieniu ulgi – rodzic/rodzice /opiekun prawny/opiekunowie prawni tracą prawo do korzystania z ulgi począwszy od miesiąca, za który uchybiono terminowi płatności lub uiszczono opłatę w niepełnej wysokości.
Zarządzenie ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na stronie www oraz przesłanie informacji na adres wskazany w umowach o objęcie dziecka opieką w Żłobku.

DYREKTOR ŻŁOBKA
Anna Kobzan

24/02/2016

Wysokość opłat za żłobek oraz „Maluch 2016″

W związku z licznymi zapytaniami rodziców na temat perspektyw cenowych w roku 2016,
w Niepublicznych Żłobkach Miasta Opola, wysokości dotacji celowej z UM Opola oraz kolejnej edycji Programu Maluch pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji:

1. Koszt utrzymania dziecka w placówce niepublicznej w Opolu, w 2015 r. wyniósł średnio od 1300 zł do 1500 zł miesięcznie (bez wyżywienia).*

2. Dotacja celowa z Urzędu Miasta Opola wynosi nadal (niezmieniona od roku 2011) 650 zł i mimo petycji złożonych dn 25.11.15 r.  nie ulegnie zmianie w 2016 r.

3. W okresie pomiędzy zakończeniem Programu Maluch edycja 2015 a rozpoczęciem nowej edycji 2016, żłobki niepubliczne utrzymują opłatę dla rodziców na poziomie zbliżonym do placówek publicznych czyli 425,50 zł plus opłaty dodatkowe (wyżywienie, komitet itp.).

4. Pozostałą różnicę w kosztach (od 224,50 zł do 424,50 zł na każde dziecko miesięcznie),
do czasu uruchomienia środków z Programu Maluch 2016 ponoszą aktualnie właściciele placówek.

5. Większość opolskich żłobków niepublicznych została zakwalifikowana do Programu Maluch 2016 i prawdopodobnie przystąpi do jego realizacji od kwietnia 2016.

6. Biorąc pod uwagę różnicę między faktycznym miesięcznym kosztem utrzymania 1 dziecka w placówce a sumą opłaty ponoszonej przez rodzica i dotacji z UM, tegoroczna dotacja z Programu Maluch wystarczy jedynie na pokrycie owej różnicy i nie pozwoli na zmniejszenie opłat poniżej granicy cen w żłobkach miejskich.

W najbliższym czasie przygotujemy dla Państwa stosowne aneksy do umów, wprowadzające zmiany dostosowujące umowę do powyższych warunków i umożliwiające skorzystanie z Programu „Maluch” 2016.

Z poważaniem
Anna Kobzan
Dyrektor Niepublicznego Żłobka Bajkowo

 

*Dane finansowe wszystkich Niepublicznych Żłobków w Opolu z 2015 roku zebrane przez Stowarzyszenie Niepublicznych Żłobków w Opolu.

23/02/2016

Spotkanie organizacyjne

wykrzyknik1Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV „Mądre Sówki”

W związku z utworzeniem grupy 2,5-3 latków w  Niepublicznym Przedszkolu Bajka zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejściem do przedszkola od marca/kwietnia 2016 r. na spotkanie organizacyjne w najbliższy czwartek (tj. 25.02.2016) o godzinie 16:00 w Bajkowie.