Miesięczna opłata za żłobek -czesne w roku 2021 wynosi 685,00 zł /m-c
(z uwzględnieniem dofinansowania z UM Opola)

Opłata za wyżywienie wynosi 12 zł dziennie 

 

Rabat 25% dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo
Rabat 15% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
NA KONTO: Santander Bank 95 1090 2167 0000 0001 2177 3675

 

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole,
objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.