Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole, objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

W roku 2020 Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej będzie udzielać dotacji celowej w ramach Programu „Maluch +” 2020, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica. Wysokości i warunki dofinansowania Ministerstwo ogłosi do 14.02.2020r.

 

Miesięczna opłata za żłobek -bez dofinansowania z programu „Maluch+” wynosi aktualnie 855,00 zł *
Opłata za wyżywienie pobierana jest ryczałtowo  i wynosi aktualnie 170,00 zł.
W momencie uruchomienia programu „Maluch+” 2020 opłata ulegnie obniżce, w zależności od wysokości przyznanego dofinansowania.

 

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, NA KONTO: mBank 21 1140 2004 0000 3002 7703 8096