Miesięczna opłata za żłobek – z dofinansowaniem z UM Opola oraz „Maluch+” wynosi aktualnie 720,00 zł *

Opłata za wyżywienie pobierana jest ryczałtowo  i wynosi aktualnie 170,00 zł.

 

Rabat 25% dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo
Rabat 15% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
NA KONTO: mBank 21 1140 2004 0000 3002 7703 8096

 

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole,
objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

 

W roku 2020 Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej będzie udzielać dotacji celowej w ramach Programu „Maluch +” 2020, w kwocie 135,00 zł/dziecko miesięcznie, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.