• Miesięczna opłata za żłobek* – czesne w roku 2023 wynosi 1195,00 zł /m-c
        (z uwzględnieniem dofinansowania z UM Opola)
      • Opłata za wyżywienie wynosi 14,00 zł / dzień – liczona na podstawie obecności dziecka w żłobku.
      • Opłata rekrutacyjna w roku 2023 wynosi 300,00 zł.

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
NA KONTO: MBank 64 1140 2004 0000 3502 8137 0649

 

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole,
objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.