Miesięczna opłata za żłobek – czesne w roku 2022 wynosi 800,00 zł /m-c
(z uwzględnieniem dofinansowania z UM Opola)

Opłata za wyżywienie wynosi 12 zł dziennie 

                       Opłata rekrutacyjna w roku 2022 wynosi 200 zł.

 

Rabat 15% dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo
Rabat 15% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
NA KONTO: MBank 64 1140 2004 0000 3502 8137 0649

 

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole,
objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.