Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Opole, objęte opieką w żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

W roku 2019 Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej udziela dotacji celowej w ramach Programu „Maluch +” 2019 w wysokości 100zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką z żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

 

Miesięczna opłata za żłobek wynosi aktualnie 829,50 zł z wyżywieniem (opłata za wyżywienie pobierana jest ryczałtowo w czesnym i wynosi aktualnie 170,00 zł).

*Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zależnie od aktualnych kosztów funkcjonowania i wysokości pozyskanych dotacji

 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, NA KONTO: mBank 21 1140 2004 0000 3002 7703 8096