O nas

Oferujemy troskliwą opiekę wykwalifikowanych opiekunek – poszerzających na bieżąco swoją wiedze.
W naszych szeregach znajduje się: psycholog, pedagodzy, fizjoterapeuta oraz wykwalifikowane opiekunki dzieci do lat 3. Posługujemy się komunikacją alternatywną, przeszłyśmy również kursy wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, sensoplastyki, zabaw fundamentalnych – w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, kursy pierwszej pomocy i wiele innych.

Pracujemy w oparciu o koncepcję Inteligencji Wielorakich Gardnera – pozwala to nam zadbać o wszechstronny rozwój Twojego Dziecka. Znamy pojęcie Integracji Sensorycznej, potrafimy zastosować je w praktyce. Wprowadzamy elementy metody Marii Montessori oraz podstawy programowania.

Jako jedyny Żłobek w Opolu pracujemy w oparciu o podstawy Planu Daltońskiego,

Przede wszystkim jednak…

POZWALAMY NASZYM PODOPIECZNYM BYĆ PO PROSTU SZCZĘŚLIWYMI DZIEĆMI !
Stawiamy na ich samodzielność, spontaniczność, rozwój poprzez doświadczanie, uczymy integracji społecznej, radzenia sobie z emocjami zawiązanymi z pierwszymi krokami w edukacji.

      Charakteryzuje nas rodzinna atmosfera, wysoko wykwalifikowany personel, małe grupy (10-12 osobowe dla dzieci do lat 2, 20-24 osobowe dla dzieci od 2 do 3 lat), autorski program zajęć wychowawczo-edukacyjnych, nowoczesne wyposażenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu przedszkola i żłobka. Od 15 lat zajmujemy się edukacją i opieką nad dziećmi w formie niepublicznego przedszkola i żłobka.
Jesteśmy placówką zarejestrowaną w Rejestrze Żłobków Miasta Opola i dofinansowywaną przez Urząd Miasta Opola. Działamy na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.