Archiwum

Statystyki

Ilość wizyt: 77062
Dzisiaj: 1

Newsletter

Oferta

O nas

Niepubliczny Żłobek „Bajkowo” to  placówka, w której Twoje dziecko ma zapewnioną profesjonalną opiekę oraz doskonałe warunki do zabawy i nauki od pierwszych dni w żłobku, aż do ukończenia wieku przedszkolnego, ponieważ absolwentom gwarantujemy miejsce w naszej drugiej placówce –Przedszkolu Niepublicznym „Bajka”.

Charakteryzuje nas rodzinna atmosfera, wysoko wykwalifikowany personel, małe grupy (10-12 osobowe dla dzieci do lat 2), autorski program zajęć wychowawczo-edukacyjnych, nowoczesne wyposażenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu przedszkola i żłobka.

Od 15 lat zajmujemy się edukacją i opieką nad dziećmi w formie niepublicznego przedszkola i żłobka.
Jesteśmy placówką zarejestrowaną w Rejestrze Żłobków Miasta Opola i dofinansowywaną przez Urząd Miasta oraz Resortowy Program „Maluch plus”.
Działamy na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dyrektor i Kadra

Dyrektorem żłobka jest Anna Kobzan – mgr pedagogiki oraz kwalifikowana opiekunka dzieci do lat 3
Wciąż dokształcająca się w temacie alternatywnych form edukacji i wychowania w duchu NVC, Rodzicielstwa Bliskości i edukacji demokratycznej. Prywatnie mama 3 dzieci i 2 kotów 😉

Nauczyciele i Opiekunowie
Zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczej-wychowawczej, pedagogiki małego dziecka, pedagogiki specjalnej, wykwalifikowane opiekunki dzieci do lat 3 w żłobku, pielęgniarkę oraz 2 psychologów.

Nasza kadra cały czas dokształca się w zakresie rozwoju i edukacji małych dzieci, komunikacji,  tematyce zdrowotnej i prawidłowego żywienia oraz pierwszej pomocy.

Metody pracy

Pracujemy wg. autorskich programów edukacyjnych opracowanych przez naszych pedagogów i psychologów, w oparciu o najnowsze teorie psychologiczne i pedagogiczne – charakteryzujące się podmiotowym traktowaniem dziecka, jako osoby kompetentnej do samodzielnego rozwoju przy wykorzystaniu maksimum naturalnego potencjału.

Nasz program opiekuńczo-edukacyjny ma na celu dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, w poszanowaniu ich autonomii.
Oparty jest min. o  Teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera (więcej…), podstawy Neuropedagogiki oraz nurt Ekologii Dzieciństwa proponujący podejście pełne zaufania i szacunku do dziecka oraz jego naturalnych skłonności do uczenia się.
Dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikacji z dziećmi, starając się pracować według zasad porozumienia bez przemocy (NVC).

W trakcie całego roku szkolnego prowadzimy psychologiczno-pedagogiczną obserwację rozwoju każdego dziecka, na której podstawie służymy rodzicom pomocą i wsparciem w procesie wychowawczym, jednocześnie czuwając nad harmonijnym rozwojem dziecka i wczesnym identyfikowaniem problemów rozwojowych.

Harmonogram dnia i regulaminy

Żłobek czynny jest w godzinach 7:00-17:00

HARMONOGRAM DNIA

W Żłobku obowiązuje Regulamin Porządkowy, Procedura przyjmowania i odbierania dzieci oraz Procedura ochrony zdrowia podopiecznych, które są dostępne do wglądu w biurze Żłobka oraz w każdej grupie.
Przed podpisaniem umowy Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z w/w dokumentami.  

Żywienie

Wyżywienie wliczone jest w cenę czesnego, dostarczane w  formie cateringu, z naszej własnej kuchni przedszkolnej (w przedszkolu Bajka) 
Wprowadzamy do menu dzieci produkty ekologiczne i jak najmniej przetworzone.
Dostosowujemy się do diet bezglutenowych, wegetariańskich, bez mlecznych itd. 

Na co dzień współpracujemy min. ze sklepem Terra w Opolu zaopatrującym nas w najlepszej jakości produkty. Wszystkie posiłki są przygotowywane przez nasze Panie kucharki wg. obowiązujących norm żywienia dzieci IMID i pod kontrolą sanepidu.

Posiłki

8:30         śniadanie
10:30      II śniadanie
11:45      zupa
14:00      II danie
16:30      podwieczorek

Koszty

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką z żłobku, która w całości stanowi pomniejszenie czesnego dla rodzica.

Miesięczna opłata za żłobek – czesne wynosi 759,50 zł *,
Opłata za wyżywienie pobierana jest ryczałtem i wynosi 170,00 zł 

*cena obowiązuje do momentu uruchomienia Programu „Maluch +” 2019 (prawdopodobnie IV 2019) i ulegnie obniżeniu o kwotę ogłoszoną przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
Ponadto w okresie przejściowym miedzy programem „Maluch+” 2018 a „Maluch+” 2019 obowiązuje ulga Dyrektora w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko, co daje czesne w wysokości 659,50 zł 

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY DOKONYWAĆ Z GÓRY DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, NA KONTO:

mBank  21 1140 2004 0000 3002 7703 8096