REKRUTACJA

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

INFORMACJE

WYPRAWKA
HARMONOGRAM DNIA

REGULAMINY I PROCEDURY

REGULAMIN ŻŁOBKA
PROCEDURA OCHRONY ZDROWIA
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

INNE

WZÓR JEDNORAZOWEGO UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA

UBEZPIECZENIE

NIEZBĘDNE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU NNW
OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
FOLDER NNW DLA RODZICÓW
W RAZIE WYPADKU
ZGŁOSZENIE SZKODY

 

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żłobek przedłożył rodzicom na pierwszym zebraniu propozycję ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego u naszego ubezpieczyciela. W związku ze zbyt małą ilością osób chętnych do przystąpienia do ubezpieczenia NNW grupowego w roku szkolnym 2019/2020 nie została podpisana stosowna umowa.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dodaj komentarz