Opiekę nad dziećmi pełnimy w 3 grupach wiekowych:
gr.1 dla max. 10 dzieci w wieku 9-18 m-cy (2 opiekunki i pielęgniarka)
gr.2 dla max. 12 dzieci w wieku 18-24 m-cy (2 opiekunki i pielęgniarka)
gr.3 dla max. 16 dzieci w wieku 24-36 m-ce (2 opiekunki)