Opiekę nad dziećmi pełnimy w 4 grupach wiekowych:
gr.1 dla max. 10 dzieci w wieku 6-12 m-cy (2 opiekunki i pielęgniarka)
gr.2 dla max. 12 dzieci w wieku 12-18 m-cy (2 opiekunki i pielęgniarka)
gr.3 dla max. 12 dzieci w wieku 18-24 m-ce (2 opiekunki)
gr.4 od 16 do 24 dzieci w wieku 2-2,5 lat (3 opiekunki)

Pszczółki

Kaczuszki

Słoneczka

Mądre sówki