Informujemy, że w roku szkolnym 2018-2019 telefony dla rodziców do poszczególnych grup są następujące:
W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI Z POWODU EPIDEMII COVID-19
TELEFONY GRUPOWE SA OKRESOWO NIEAKTYWNE