Archiwum

Statystyki

Ilość wizyt: 72103
Dzisiaj: 35

Newsletter

Projekt „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym”

AKTUALNOŚCI

30.08.2018

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym”, przeprowadzonej w  dn. 23-29.08.2018

23.08.2018

Rekrutacja Uzupełniająca – sierpień 2018

W dniu 23.08.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapewniamy  POKRYCIE KOSZTÓW  opieki nad dzieckiem (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca marca 2019 – dla dzieci osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 3. Ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne  należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 23.08.2018 r. do 29.08.2018 r.
w godzinach 8:00-16:00, w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 30.08.2018r.

01.05.2018

Informujemy o zmianie okresu  realizacji projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Obecny okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2019 r.

Wyniki III rekrutacji z dn. 19.12.2017 (tutaj)

11.12.2017
W dniu 11.12.2017 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 11.12.2017 r. do 18.12.2017 r. w godzinach 7:00-15:00, w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt RPO, działanie, 7.6 Godzenie życia zawodowego z prywatnym,
pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym !”

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Bajkowo
oraz pokrycie kosztów ich funkcjonowania (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca roku 2018 – dla dzieci osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 3.

W ramach projektu wsparcie skierowane jest do zamieszkujących województwo opolskie rodziców dzieci do lat 3, które nie były objęte opieką instytucjonalną w postaci żłobka.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

-bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy

-bierne zawodowo – osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

-pracujące – przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (do ustalenia z WUP)

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 planujące powrót na rynek pracy.

Efektem projektu ma być powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia przez beneficjentów w trakcie trwania projektu i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

REKRUTACJA

23.08.2018

Rekrutacja Uzupełniająca – sierpień 2018

W dniu 23.08.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne  należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 23.08.2018 r. do 29.08.2018 r.
w godzinach 8:00-16:00, w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu.

Rekrutacja – czerwiec 2017

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dniach od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r. OSOBIŚCIE w Żłobku przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu

WYNIKI I REKRUTACJI z dn. 31.07.2017

Ogłaszamy dodatkową rekrutacja na 3 ostatnie miejsca w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 01.08.2017 r. do 18.08.2017 r.
w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu

WYNIKI II REKRUTACJI z dn. 22.08.2017

W dniu 11.12.2017 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 11.12.2017 r. do 18.12.2017 r. w godzinach 7:00-15:00, w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu

WYNIKI III REKRUTACJI z dn. 19.12.2017r.

WZORY DOKUMENTÓW

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA RODZICA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU – dane osobowe

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH