Projekt RPO 7.6 – rekrutacja uzupełniająca

W dniu 01.09.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapewniamy  POKRYCIE KOSZTÓW  opieki nad dzieckiem (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca marca 2019 – dla dzieci osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub będących na urlopie wychowawczym z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 3, których dziecko wcześniej nie było objęte opieką instytucjonalną.

Ilość miejsc ograniczona.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne  należy składać OSOBIŚCIE.
w godzinach 8:00-16:00, w Żłobku Bajkowo przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu.

Więcej informacji:

Osoba do kontaktu: Bogna Mnich

tel. 77 442 55 74

mail: centrum@bajkowo-opole.pl

Projekt 7.6 – rekrutacja uzupełniająca

W dniu 23.08.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapewniamy  POKRYCIE KOSZTÓW  opieki nad dzieckiem (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca marca 2019 – dla dzieci osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 3. Ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne  należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 23.08.2018 r. do 29.08.2018 r.
w godzinach 8:00-16:00, w Żłobku, przy ul. Sienkiewicza 17 w Opolu.