Ciocia Natalia

starsza opiekunka w grupie 4,

wykwalifikowana opiekunka dzieci do lat 3, animator, długoletnia opiekunka dziecięca.

Szkolenia/warsztaty/kursy:

  • Szkolenie „Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce”
  • Szkolenie „ Zwiększanie zakresu umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy dla osób pracujących z małymi dziećmi”
  • Szkolenie „Pierwsza pomoc”
  • Szkolenie „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci”
  • Szkolenie „Przestrzenie dziecięcych lęków, czyli jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dzieci”
  • Szkolenie „ Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi”
  • Kurs „ Animator zabaw dziecięcych”
  • Kurs „ Animacja żłobkowa”
  • Kurs „Animacja przedszkolna”