Ciocia Gosia

starsza opiekunka w grupie 3, wykwalifikowana opiekunka dzieci do lat 3, długoletnia opiekunka dziecięca.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 6 lat.

Szkolenia / warsztaty:

 • Szkolenie „Wychowanie dziecka w duchu NVC – Porozumienie Bez Przemocy”
 • Szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach placówki edukacyjnej i opiekuńczej”
 • Kurs „Pedagogika planu daltońskiego”
 • Szkolenie z Zabaw Fundamentalnych „Maluchy uczą się poprzez zabawę”
 • Szkolenie „Proces budowy odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców”
 • Seminarium „Jestem OK taki jaki jestem – jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie wartości”
 • Seminarium „Ocena i profilaktyka zaburzeń oraz wspieranie rozwoju dzieci w wieku 1 – 6 lat”
 • Szkolenie „Reanimacja niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Szkolenie „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci”
 • Warsztaty muzyczne „Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss”
 • Szkolenie „Dziecko w procedurze Niebieska karta”

Konferencje:

 • Ogólnopolska Konferencja Terapeutów Osób Niepełnosprawnych „Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych” – Namysłów.
 • Konferencja „Nie ma dzieci, są ludzie. Wychowanie i edukacja w duchu wzajemnego szacunku i wsparte na wartościach” – Opole.