Ciocia Asia

główna opiekunka w grupie 2 maluszków,

wykwalifikowana opiekunka dzieci do lat 3 oraz asystentka nauczyciela wychowania przedszkolnego,
animator, długoletnia opiekunka dziecięca.

Szkolenia/warsztaty/kursy:
 • Kurs Animacji Żłobkowej
 • Kurs Animacji Przedszkolnej
 • Kurs „Pedagogika planu daltońskiego”
 • Kurs „Asystent nauczyciela przedszkola”
 • Konferencja „Nie ma dzieci, są ludzie. Wychowanie i edukacja w duchu wzajemnego szacunku i wsparte na wartościach” – Opole.
 • Szkolenie ,, Proces budowy odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców. „- Opole
 • Szkolenie metodyczne ,, Minimediacje – kreatywność i odpowiedzialność jest po stronie dzieci. ” – Opole
 • Warsztaty ,, Neurobiologia wczesnych etapów rozwojowych. „
 • Seminarium ,, Jestem OK taki jaki jestem – jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości. „
 • Szkolenie ,, Przestrzenie dziecięcych lęków, czyli jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka. „
 • Szkolenie ,, Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce. „