Ciocia Anita

główna opiekunka w grupie 1 maluszków,
mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną