„Maluch plus” 2017

Szanowni Państwo.   Informujemy, że otrzymaliśmy już pierwszą transzę refundacji z programu „Maluch plus” 2017 za okres I-III 2017. Kwoty należnych refundacji za ten okres zostaną przesłane Państwu przelewami do końca bieżącego miesiąca, natomiast czesne za miesiąc maj 2017 zostanie już automatycznie obniżone o 140 zł.   Z poważaniem Dyrektor Żłobka Bajkowo  

„Maluch plus” 2017- komunikat

Informujemy, że na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu został zamieszczony  podział środków Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”  2017 na poszczególnych beneficjentów. Kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2017 wyniesie 140,00 zł miesięcznie. Po otrzymaniu przez Żłobek refundacji (w marcu lub kwietniu) za pierwsze miesiące…