Maluch+ 2019

Drodzy Rodzice W dniu 27.02.2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki resortowego programu „Maluch +” 2019. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc we wszystkich żłobkach wynosi 100,00 zł miesięcznie na 1 dziecko. Niestety, w związku z przyznaniem mniejszego dofinansowania niż w ubiegłym roku i za razem równego uldze udzielonej przez Dyrektora na okres…

Praca w Żłobku Bajkowo

W związku z planowanym powiększeniem kadry żłobka, ogłaszamy rekrutację na stanowiska: 1. OPIEKUNKA DZIECIĘCA Wymagane wykształcenie zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, badania sanitarno-epidemiologiczne, zaświadczenie o niekaralności 2. PIELĘGNIARKA Wymagane wykształcenie pielęgniarskie – lic. lub mgr oraz badania sanitarno-epidemiologiczne i zaświadczenie o niekaralności 3. WOŹNA – POMOC KUCHENNA Wymagane doświadczenie w…

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!”

W dniu 17.12.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne  (dostępne w zakładce projekt -rpo-7.6 rekrutacja) należy składać OSOBIŚCIE w dniach od 17.12.2018 r. do 17.01.2019 r. w godzinach 8:00-16:00, w Żłobku, przy…

Rekrutacja uzupełniająca do projektu RPO 7.6

W dniu 23.08.2018 ogłaszamy rekrutację uzupełniająca do projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym!” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zapewniamy  POKRYCIE KOSZTÓW  opieki nad dzieckiem (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca marca 2019 – dla dzieci osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad…