Anna Reszka

Zastępca dyrektora żłobka, główna opiekunka w grupie 3,

z wykształcenia mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz mgr Nauk o rodzinie – specjalność: kurator sądowy, wykwalifikowana opiekunka dzieci do lat 3.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenia / warsztaty:

 • Szkolenie „Wychowanie dziecka w duchu NVC – Porozumienia Bez Przemocy”
 • Kurs Systemu Języka Migowego dla rodziców dzieci niesłyszących 
 • Szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach placówki edukacyjnej i opiekuńczej”
 • Kurs „Pedagogika planu daltońskiego”
 • Szkolenie „Neurobiologia wczesnych etapów rozwojowych”
 • Kurs doskonalący „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka od 0 do 3 roku życia”
 • Warsztaty szkoleniowe „Wstęp do sensoplatyki – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat”
 • Szkolenie z Zabaw Fundamentalnych „Maluchy uczą się poprzez zabawę”
 • Szkolenie „Proces budowy odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców”
 • Seminarium „Jestem OK taki jaki jestem – jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie wartości”
 • Seminarium „Ocena i profilaktyka zaburzeń oraz wspieranie rozwoju dzieci w wieku 1 – 6 lat”
 • Warsztaty „Deficyty emocjonalne dziecka”
 • Szkolenie „Pedagogika M. Montessori w placówkach nie montessoriańskich i w domu”
 • Szkolenie „Reanimacja niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Szkolenie metodyczne „Minimediacje – kreatywność i odpowiedzialność jest po stronie dzieci”
 • Szkolenie „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci”
 • Warsztaty muzyczne „Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss”
 • Szkolenie „Dziecko w procedurze Niebieska karta”
 • Warsztaty metodyczne „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Zabawy z chustą animacyjną.”
 • Warsztaty metodyczne „Na co dzień i od święta w przedszkolu – wspieranie holistycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”
 • Warsztaty metodyczne „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzeni do pedagogiki zabawy”
 • Szkolenie „Przestrzenie dziecięcych lęków, czyli jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka”
 • Kurs z efektywnych negocjacji
 • Szkolenie „Autyzm – praca z dzieckiem autystycznym”
 • Warsztaty psychologiczne „Jak pomagać osobom doświadczającym straty dziecka?”
 • Warsztaty psychologiczne „Psychologia komunikacji”
 • Warsztaty metodyczne „W krainie muzyki – zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”
 • Warsztaty metodyczne „Drewniane czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna oraz z papieru”
 • Warsztaty z zakresu zasad pracy oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania małego dziecka
 • Szkolenie wewnętrzne z zakresu rozpoznawania i profilaktyki chorób zakaźnych wieku dziecięcego
 • Szkolenie wewnętrzne z zakresu zasad pracy oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania małego dziecka
 • Kurs języka angielskiego (certyfikat)
 • Warsztaty psychologiczne z komunikacji interpersonalnej oraz asertywności
 • Szkolenie „BHP dla nauczyciela i opiekunów. Emisja i higiena głosu”
 • Szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Konferencje:

 • Ogólnopolska konferencja opiekunów żłobkowych „Rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka do lat 3” –  Warszawa.
 • Ogólnopolska Konferencja Terapeutów Osób Niepełnosprawnych „Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych” – Namysłów.
 • I międzynarodowa konferencja „Autyzm bez przemocy” – Wrocław.
 • Konferencja „Nie ma dzieci, są ludzie. Wychowanie i edukacja w duchu wzajemnego szacunku i wsparte na wartościach” – Opole.
 • Konferencja Fundacji Prodesta „Osoba z autyzmem w przestrzeni publicznej” – Opole.
 • Konferencja „Edukacja w akcji: KreAktywna szkoła” – Gdynia