Czasowe zawieszenia działalności żłobka i opieka nad dziećmi osób uprawnionych

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2021 (i późniejszymi zmianami) od poniedziałku 29.03.2021 zawieszamy pracę żłobka do dnia [edit] 16.04.2021 Nasza placówka będzie jednak od poniedziałku 29.03.2021 pełnić dyżur dla dzieci osób uprawnionych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 26.03.2021 tj. na wniosek rodziców…